Preživeli Nemci iz Hodšaga, sadašnjih Odžaka, nisu zaboravili svoje tragično stradale zemljake
Denis Kolundžija

Dnevnik • 07.10.2004

Veliki broj podunavskih Švaba koji su na svojim kućnim pragovima sačekali ulazak partizanskih jedinica u grad oktobra 1944, skupo su platili zabludu da na njih neće pasti osuda za kolektivnu krivicu. Samo nekoliko nedelja kasnije, 23. novembra, u kukuruzištu kraj puta za selo Karavukovo, po rado primenjivanom »ratkom postupku« streljana su 183 Nemca najrazličitije dobi. […]