Spotkanie z Nową Marchią

Paweł Rutkowski (red.): Wędrówki między Odrą a Drawą

Nowa Marchia – ziemia zwana w średniowieczu terra transoderana stała się dla współczesnych prawdziwą »terra incognita«. Ta historyczna kraina leżąca między Brandenburgią, Pomorzem, Wielkopolską i Śląskiem, do 1945 r. należąca niemal nieprzerwalnie do Niemiec, została przez Niemców zapomniana, a przez Polaków jeszcze nie do końca odkryta.

Nowa Marchia to kraina niezmiernie ciekawa. Piękny, zróżnicowany krajobraz i wtopione w niego ślady bogatej przeszłości i interesującej teraźniejszości: miasta, miasteczka i wsie, pałace, dwory i parki, kościoły i klasztory. Niektóre zachowały się w swej, często średniowiecznej krasie, inne przetrwały do dziś jako mniej lub bardziej zachowane ruiny. Informacje o nich zawarte są w 28 opisach miejscowości i kilku tematycznych artykułach.

Ważne i ciekawe są krótkie biogramy postaci, które urodziły się lub działały na terenie Nowej Marchii i przyczyniły się do jej rozwoju: za czasów panowania Fryderyka Wielkiego osuszono bagna nadnoteckie i nadwarciańskie – tworząc tym samym dogodne warunki ku nowemu osadnictwu, wybitny architekt pruski Karl Friedrich Schinkel był m.in. autorem projektów kościołów w Słońsku i Gliśnie, Victor Klemperer i Christa Wolf urodzili się w Gorzowie, o którym pisarka wspomina w książce wzorce dzieciństwa, a światowej sławy reżyser Lars von Trier kręcił w nowomarchijskiej Chojnie sceny do filmu Europa. Książka ta to nieodzowny towarzysz podróży po Nowej Marchii, wprowadzający w jej historię i jej teraźniejszość.

Rutkowski, Paweł (red.): Wędrówki między Odrą a Drawą. Spotkanie z Nową Marchią. Publikacja z historycznym wstępem Wernera Vogla oraz tekstami polskich i niemieckich naukowców, liczne kolorowe
i czarno-białe fotografie, słownik, biogramy, indeks osób i miejscowości, dwujęzyczne mapy. 219 str., oprawa twarda, Potsdam 2012.
PLN 40,00/€ 13,80. ISBN 978-3-936168-51-8

Zamów na amazon

Flagge DE 30 Paweł Rutkowski (Hrsg.): Streifzüge zwischen Oder und Drage