Zamki, pałace, dwory i parki w Kotlinie Jeleniogórskiej

Bogato ilustrowany przewodnik turystyczny zaprasza do ponownego odkrywania fascynującego krajobrazu.

Położona u stóp Karkonoszy Kotlina Jelenio – górska od wieków fascynuje po dróżnych. Jej niezliczone zamki, pa łace i dwory wtopione są w krajobraz, tworząc z nim znakomite, niekiedy zaskakujące kom po zycje. Wśród nich są takie, które na pierw szy rzut oka mogłyby się wydawać dziełem przy padku lub natury, a są wynikiem współpracy znanych pruskich architektów z pro – jektantami ogrodów. Dzięki opisowi ar chi tektury i otaczających ją założeń krajobrazowych, książka ma służyć czytelnikowi jako nieodzowny towa – rzysz wyprawy realnej lub literackiej do miejsc nie bez po wodu opiewanych w dziewiętnastowiecznych dziennikach podróży po Kotlinie, zwanej niegdyś »Śląskim Elizjum«.

Arne Franke, historyk sztuki i konserwator zabytków; studiował na uniwersytecie w Frankfurcie nad Menem. Po przemianach politycznych objął stanowisko konserwatora zabytków w Görlitz. Od roku 1997 pracuje samodzielnie jako historyk architektury, organizator wystaw; jest wykładowcą historii architektury i konserwacji zabytków. Należy do grona współzałożycieli organizacji »Monumenta Silesiae e.V.« z siedzibą w Görlitz. Pod jego egidą powstał projekt wystawy »Dolina pałaców i ogrodów. Kotlina Jeleniogórska. Wspólne dziedzictwo«.

Katrin Schulze, architekt krajobrazu; studiowała historię sztuki, romanistykę i literaturoznawstwo w Monachium oraz architekturę krajobrazu w Weihenstephan. Od roku 2000 pracuje samodzielnie jako architekt krajobrazu ze specjalizacją obejmującą konserwację zabytkowych ogrodów i historię sztuki ogrodowej. Brała udział w przygotowaniu wystawy »Dolina pałaców i ogrodów. Kotlina Jeleniogórska. Wspólne dziedzictwo«.

Franke, Arne: Śląskie Elizjum
Zamki, pałace, dwory i parki w Kotlinie Jeleniogórskiej
. Liczne czarno-białe i kolorowe ilustracje, słownik, biogramy, indeks osób i miejscowości, dwujęzyczne mapy. 220 str., oprawa twarda.
PLN 12,00/€ 5,00. ISBN 978-3-936168-35-8

Zamówi na amazon

Flagge DE 30 Arne Franke: Das schlesische Elysium