Pozvánka na výstavu do Jeruzalémské synagogy | Einladung in die Ausstellung in der Jerusalemer Synagoge
Český rozhlas – Rádio vašeho kraje, 05.07.2020

Screenshot von der Website des »Český rozhlas – Rádio vašeho kraje«Screenshot von der Website des »Český rozhlas – Rádio vašeho kraje«

Od/Von Daniela Brůhová

[…] Je to dokumentární výstava Německého kulturního fóra Východní Evropa. Kromě pěti životopisů osobností rodiny představuje i jejich historické pozadí a ukazuje tak různorodé zpřetrhané vazby v srdci Evropy, které byly znovu navázány po pádu železné opony. […]

[…] Es handelt sich um eine Dokumentationsausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa. Außer den fünf Lebensläufen von Persönlichkeiten der Familie werden auch deren historischer Hintergrund vorgestellt und somit auch verschiedene zerbrochene Bindungen im Herzen Europas gezeigt, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wieder hergestellt wurden. […]

Výstava o rodině Schalekových
Der gesamte Beitrag
zum Anhören auf den Internet-Seiten von Český rozhlas – Rádio vašeho kraje. Mit der Möglichkeit zum Anören