Historyczno-kulturowy spacer po mieście
1

Oppeln/Opole, stolica wojewódzstwa opolskiego na Górnym Śląsku, w przeszłości zmieniło wielokrotnie swoją przynależność: od piastowskich poprzez czeskich, habsburskich, węgierskich, siedmogórskich do pruskich władców miasta i regionu.

Bogato ilustrowany przewodnik Opole. Historyczno-kulturowy spacer po mieście oferuje szczegółowe przedstawienie najważniejszych zabytków, wśród nich perełką jest gotycka kaplica św. Anny z rzeźbionym ołtarzem oraz nagrobki tumbowe książąt opolskich. Od średniowiecznej Wieży Piastowskiej przez modernistyczną architekturę do przemysłowego symbolu Opola – cementowni poznajemy architekturę i twórców historii miasta.

Urszula Zajączkowska, historyk, st. Kustosz, jest dyrektorem Muzeum Śląska Opolskiego. Ukończyła studia w Opolu i w Krakowie. Zatrudniona w Muzeum Śląska Opolskiego od roku 1977. Od r. 1999 do 2007 prezes opolskiego oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, od 2005 do 2010 viceprezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Autorka cyklu wystaw o Opolu (m. in. Święty Wojciech w Opolu, Dawna ulica Krakowska, Ratusz w Opolu, Zamek Piastowski w Opolu, Opole na dawnej fotografii) i o Śląsku (m. in. Jan Kazimierz na Śląsku) oraz licznych publikacji (m. in. Almanach fotografii opolskiej). W 2005 roku, w ramach obchodów Roku Polskiego w Berlinie opracowała scenariusz wystawy Rok 1918 – odzyskanie przez Polskę niepodległości. Stworzyła rodzaj skansenu mieszczańskiego w Opolu, w kamienicy przy ul. św. Wojciecha 9 Kamienica czynszowa gdzie prezentowane są wnętrza 5 mieszkań z lat 1890–1960.