Laureatkami Nagrody im. Georga Dehio za rok 2013 zostały historyk sztuki prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka oraz historyk i kurator wystaw, dr habil. Irina Tscherkasjanowa
prof. dr Ewa Chojecka
dr. habil Irina Tscherkasjanowa

Laureatkami Nagrody im. Georga Dehio za rok 2013 ufundowanej przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej zostały historyk sztuki prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka oraz historyk i kurator wystaw, dr habil. Irina Tscherkasjanowa. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Berlinie na jesieni bieżącego roku.

Siedmioosobowe Jury pod przewodnictwem prof. dr. Hartmuta Dorgerloha, dyrektora Fundacji Pruskie Pałace i Ogrody Berlin-Brandenburgia, przyznało Nagrody im. Georga Dehio Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschod­niej za rok 2013.

Nagrodą Główną uhonorowano historyka sztuki, prof. zw. dr. hab. Ewę Chojecką za jej dokonania w badaniach i popularyzacji historii sztuki Górnego Śląska jako części europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Ewa Chojecka jest założycielką i wieloletnim kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Uniwetrsytetu Śląskiego w Katowicach (w latach 1978-2003) oraz inicjatorką i re­daktorem naukowym jedynej w swoim rodzaju syntezy »Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku«. Dziełem tym, oraz innymi swoimi publikacjami, przywróciła świadomości społecznej sztukę Górnego Śląska, szczególnie XIX i XX wieku, traktując ją jako wspólne, europejskie dziedzictwo kultury, stworzone wspólnie przez Polaków, Niemców, Czechów i Żydów.

Nagrodę Honorową przyznano dr. habil. Irinie Tscherkasjanowej z St. Petersburga za jej wkład w badania i popularyzację historii mieszkańców Leningradu narodowości niemieckiej, szczególnie zaś ich losów po napaści hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki oraz w latach następnych, do roku 1955. Dr Tscherkasjanowa zbadała historię ponad 4000 ofiar stalinowskiego terroru i spopu­laryzowała ich losy poprzez publikację książki na ten temat oraz organizowanie wystaw i paneli dyskusyjnch.

W tym roku Nagroda im. Georga Dehio przyznana została przez Niemieckie Forum Kultury po raz szósty. Inicjatywa ta, dotowana przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Bernda Neumanna, wyróżnia osoby i projekty, angażujące się na polu odkrywania, zachowania i popularyzacji niemieckiej kultury i historii w Europie Środkowej i Wschodniej oraz działające na rzecz porozumienia i międzykulturowego dialogu.

W ramach Nagrody im. Georga Dehio przyznawane są: Nagroda Główna w wysokości 7.000 € oraz Nagroda Honorowa w wysokości 3.000 €.

Skład jury

  • Prof. Dr. Hartmur Dorgerloh (przewodniczący), dyrektor Fundacji Pruskie Pałace i Ogrody Berlin-Brandenburgia
  • Prof. Dr. András F. Balogh profesor Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Prof. Literatury Południowoeuropejskiej Uniwersytetu Kluż-Napoka
  • Sibylle Dreher, przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Związku Wypędzonych
  • Prof. Dr. Jörg Haspel, Generalny Konserwator Zabytków, Berlin
  • Doc. Dr. Kristina Kaiserová, Instytut Studiów Słowiańsko-Niemieckich Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyniego w Usti nad Łabą
  • PD Dr. Beate Störtkuhl, Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej, Oldenburg
  • PD Dr. Joachim Tauber, dyrektor Instytutu ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Północnej, Lüneburg