Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej

Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej zostało założone w 2000 roku w Poczdamie z inicjatywy Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów jako stowarzyszenie użyteczności publicznej. Jego celem jest przybliżanie szerokiej publiczności poprzez różnego rodzaju imprezy i publikacje niemieckich tradycji kulturowych w Europie Wschodniej, które dzisiaj tworzą wspólne dziedzictwo kulturowe Niemców i ich wschodnich sąsiadów.

Centralnymi polami działania są historia, literatura, muzyka oraz sztuki piękne w przeszłości i współczesności. Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej organizuje odczyty, dyskusje, wystawy, koncerty, uroczystości wręczenia nagród, konferencje i warsztaty. Wiele projektów realizowanych jest w międzynarodowej kooperacji z instytutami kultury, muzeami, placówkami oświatowymi, uniwersytetami, autorami, muzykami i artystami. Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej wydaje publikacje fachowe, beletrystykę, katalogi i broszury oraz prezentuje na swojej stronie internetowej platformę informacyjną, zawierającą wskazówki co do imprez, artykułów, wystaw wirtualnych i dyskusji panelowych.

Niemieckie Forum Kultury pragnie być pośrednikiem między Wschodem i Zachodem, między instytucjami i inicjatywami indywidualnymi, między nauką a forum publicznym. Stara się skłonić ludzi do wymiany i kooperacji i dba o publiczny oddźwięk swojej pracy. Jako instytucja tworząca sieć kontaktów, organizująca różne imprezy i publikująca dla wszystkich ośrodków i ludzi, którzy zajmują się tematem stosunków między Niemcami a Europą Wschodnią, Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej wspiera na kanwie wspólnego dziedzictwa kulturowego międzynarodowe porozumienie i pojednanie, tak potrzebne po obciążeniach historycznych, mając wzrok skierowany na poszerzoną o wschodnie państwa Europę przyszłości.

Deutsches Kulturforum östliches Europa
Berliner Straße 135 | Haus K 1
D-14467 Potsdam
Tel: +49 331 20098-0
Fax: +49 331 20098-50
E-Mail: deutsches[at]kulturforum.info
Web: www.kulturforum.info