Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska – z dokumentacją dźwiękową
1
Grube »Chwałowice«, ehemals Donnersmarckgrube, Fördermaschine Kopalnia »Chwałowice«, dawniej kopalnia »Donnersmarck«, maszyna wyciągowa
Kraft- und Heizwerk »Szombierki«, ehemals Kraft- und Heizwerk »Oberschlesien«, ehemalige Turbinenhalle Entwurf: Architekturbüro Emil und Georg Zillmann Elektrociepłownia »Szombierki«, dawniej elektrociepłownia »Oberschlesien«, dawna hala turbin Projekt: B
Ehemalige Hütte für Nichteisenmetalle »Szopienice«, davor Uthemannhütte, Verwaltungsgebäude Dawna Huta Metali Nieżelaznych »Szopienice«, wcześniej huta »Uthemann«, budynek administracyjny
Kraft- und Heizwerk »Szombierki«, ehemals Kraft- und Heizwerk »Oberschlesien« Elektrociepłownia »Szombierki«, dawniej elektrociepłownia »Oberschlesien«
Siedlung Nikiszowiec, ehemals Bergmannssiedlung Nikischschacht, St.-Anna-Kirche Osiedle Nikiszowiec, dawniej osiedle górnicze Nikischschacht, kościół pw. św.Anny

Od końca lat 80. XX wieku Górny Śląsk, leżący dziś w granicach Polski, poddawany jest głębokim zmianom restrukturyzacyjnym. Obiekty architektury przemysłowej, powstałe w przeważającej mierze jeszcze w czasach, gdy ten górniczo-hutniczy region należał do Niemiec, stopniowo znikają bądź też zmieniają swą funkcję.

Prezentowane w niniejszej publikacji zdjęcia Thomasa Vossbecka ukazują po raz pierwszy w artystycznej formie estetykę przemysłowych obiektów Górnego Śląska. Poprzez odpowiednie wykorzystanie światła oraz kompozycję zdjęć fotograf we frapujący sposób zwraca naszą uwagę na ogromne hale i maszyny. Impresje wizualne uzupełnione zostały poprzez zawarte na płycie CD kompozycje dźwiękowe Richarda Ortmanna, który nagrał odgłosy górnośląskiego przemysłu zanim procesy restrukturyzacyjne sprawią, że zamilkną one na zawsze. Zawarte w niniejszej publikacji teksty niemieckich i polskich autorów przedstawiają historię i współczesność poszczególnych gałęzi przemysłu, w szczególny sposób honorując dzieło wybitnych architektów Emila i Georga Zillmannów.

»Kiedy po raz pierwszy stanąłem pod bytomską elektrownią ›Szombierki‹, byłem pod ogromnym wrażeniem czystego monumentalizmu tej, powstałej w latach 20., budowli.«
Jörn Zillmann, wnuk architekta Emila Zillmanna

Usłyszeć Górny Śląsk: Artystyczna dokumentacja dźwiękowa autorstwa Richarda Ortmanna | 42.30 min.

Zobaczyć Górny Śląsk: Kolaż fotograficzno-dźwiękowy zawierający zdjęcia autorstwa Thomasa Voßbecka, Europareportage, wykonane w ramach projektu struktura i architektura oraz kompozycię dźwiękową Richarda Ortmanna | 12.35 min.

Polsko-niemiecki album fotograficzny ze zdjęciami Thomasa Voßbecka

europareportage (wyd.): Struktura i architektura. Postindustrialne dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska. Polsko-niemiecki album fotograficzny ze zdjęciami Thomasa Voßbecka i z tekstami Krzysztofa Karwata, Uty C. Schmidt, Dawida Smolorza, Joanny Tofilskiej, Albrechta Tyrella oraz Dariusza Walerjańskiego, liczne kolorowe i czarno-białe ilustracje oraz płyta CD artysty-dźwiękowca Richarda Ortmanna. 200 str., twarda oprawa.
€ 5,00 | PLN 12,00. ISBN 978-3-936168570

Zamów na amazon