Gdańsk, Wrocław, Pecz, Maribor, Ryga czy Pilzno. Program stypendialny »Pisarz miejski« co roku odbywa się w innym mieście. Tym razem w Olsztynie. O stypendium można ubiegać się do 12 października
radio COSMO, 15.08.2018
1

Marta Kupiec

Nawiązywanie kontaktów z instytucjami w regionie i prowadzenie bloga. Opisywanie dnia codziennego i podejmowanie tematów historycznych czy kulturowych. Takie są zadania pisarza miejskiego. Stypendium przyznaje od 2009 r. Forum Kultury Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Poczdamie. Kto może być pisarzem miejskim? »Ta osoba nie musi być Niemcem lub Niemką. Ważne, aby posługiwała się biegle językiem niemieckim« – mówi kooordynatorka programu Magdalena Gębala.

Tegoroczna pisarka miejska – Barbara Thériault – pochodzi z Kanady. Jest socjolożką i próbuje porównać multikulturową przeszłość Lwowa z multietniczną codziennością Montrealu. W 2009 r. w Gdańsku nad powieścią o polsko-niemieckiej rodzinie pracowała pisarka Sabrina Janesch, a w 2016 pisarz i publicysta Marko Martin dzielił się swoimi obserwacjami ze stolicy Dolnego Śląska.

Pisarz miejski napisze o Olsztynie
Cały artykuł na stronach internetowych COSMO – WDR, RBB, Radio Bremen

Podcast

Publikacja artykułu dzięki uprzejmości radia COSMO