Sabrina Janesch pisze swój internetowy pamiętnik z Gdańska
1

Inicjatorem stypendium »Stadtschreiber ohne Grenzen« jest Kulturforum — Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej. W roku 2009 stypendium realizowane jest w ścisłej współpracy z Miastem Gdańsk

Od 1 sierpnia mieszka i pracuje w Gdańsku Sabrine Janesch – niemiecka pisarka, laureatka stypendium »Stadtschreiber ohne Grenzen«, która do grudnia 2009 będzie piastowała stanowisko »pisarza miejskiego« w Gdańsku. W ramach swej pracy j Sabrina Janesch podczas całego swojego pobytu w Gdańsku będzie prowadziła »gdański blog« i opisywała swoje doświadczenia, spotkania i wydarzenia, będzie zamieszczała zdjęcia i podobne materiały. Na prośbę polskich czytelników blog ten tłumaczony jest na język polski. Za pośrednictwem blogu możliwe jest także kontaktowanie się z autorką. Zapraszamy do lektury pod adresem: www.pisarka-miejska-gdansk.com

Nowoutworzone stypendium rezydencyjne ma na celu popularyzację wspólnego dziedzictwa kultury Niemców i ich sąsiadów z regionów Europy Środkowej i Wschodniej, niegdyś zamieszkałych przez Niemców. Inicjatorem stypendium »Stadtschreiber ohne Grenzen« jest Kulturforum – Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej. W roku 2009 stypendium realizowane jest w ścisłej współpracy z Miastem Gdańsk – Gdańsk jest pierwszym etapem tego projektu.

W odróżnieniu od stypendiów stacjonarnych, związanych z określoną miejscowością »pisarz miejski« Kulturforum jest »instytucją wędrowną«, skierowaną na popularyzacje metropolii kulturalnych Europy Środkowej i Wschodniej.

Stypendystka, pani Sabrina Janesch urodziła się w 1985 roku w Gifhorn. Studiowała kreatywne pisanie, dziennikarstwo i polonistykę na Uniwersytecie w Hildesheim i w Krakowie. Od 2004 roku publikuje opowiadania i reportaże w antologiach i czasopismach kulturalnych. Jest laureatką konkursów literackich, jej pierwsza powieść ukaże się w 2010 roku w wydawnictwie Steidl — wydawnictwie publikującym dzieła Güntera Grassa.

Celem stypendium jest stworzenie pracy literackiej bądź publicystycznej na temat historii i dnia dzisiejszego Gdańska i upowszechnienie w ten sposób tej tematyki jej jak najszerszym kręgom odbiorców. Sabrina Janesh będzie mieszkać w Gdańsku do końca grudnia 2009 r.. W tym czasie otrzymywać będzie od Kulturforum miesięczne stypendium w wysokości 1.500 Euro. Miasto Gdańsk oddaje natomiast do dyspozycji stypendystki bezpłatne zakwaterowanie w Gdańsku.