Spotkanie z książką
1

Spotkania z Zabytkami № 2 • 01.02.2008

[…] Omawania tu dwujęzyczna publikacja – henry van de velde in polen | w polsce, autorstwa Antje Neumann i Brigitte Reuter, wydana w 2007 r. (w pięćdziesiątą rocznicę śmierci artysty) przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodnej oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu, jest pierwszą prezentacją obecnego stanu badań i prac konserwatorskich prowadzonych w sanatorium. Książka jest zilustrowana historycznymii współczesnymi zdjęciami, opublikowano też dokumenty dotychczas niepokazywane, m.in. listy, broszury reklamowe, pocztówki. […]