Dzieje Żydów nad Odrą. Polsko-niemiecka wystawa wędrowna
1

Tereny nadodrzańskie, zmieniające przez wieki swoją przynależność państwową, były od zawsze obszarem pogranicza. Tutaj spotykała się również kultura Żydów niemieckich z kulturą Żydów polskich. Tej różnorodności kulturowej nad Odrą, Obrą i Wartą zagrażać zaczęła w XIX wieku narastająca fala nacjonalizmu i antysemityzmu, a ostatecznie zniszczył ją nazizm. Po II wojnie światowej granica między Polską a Niemcami została wyznaczona na Odrze i Nysie Łużyckiej. Po wypędzeniu i wysiedleniu niemieckiej ludności ziemie te stały się nową ojczyzną dla Polaków. Przez krótki czas wydawało się, że na Dolnym Śląsku i Pomorzu zadomowią się także ocaleli z Holokaustu polscy Żydzi. Początkowo osiedliły się ich tutaj dziesiątki tysięcy, ale większość z nich opuściła te tereny do końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Z biegiem czasu tysiącletnia obecność Żydów nad Odrą popadła w zapomnienie, a jej ślady zacierały się lub zostały zniszczone.

Wystawa poświęcona jest wybranym aspektom historii Żydów po obu stronach Odry. Jest ona zaproszeniem do refleksji i dialogu między dawnymi i obecnymi mieszkańcami regionu oraz do odkrywania polsko-niemiecko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego tych ziem.

 Informationen zur Wanderausstellung auf deutsch hier

Tematy

 1. Wprowadzenie
 2. Życie na skraju społeczeństwa
 3. Synagoga w Oleśnicy
 4. Drukarstwo hebrajskie
 5. Zamożny Żyd buduje kościół
 6. Pogranicze
 7. Wrocław – centrum nowoczesnego judaizmu
 8. Do Szczecina, do Berlina, do Nowego Jorku!
 9. Urodzeni nad Odrą
 10. Obóz internowania w Stargardzie
 11. »Polenaktion«
 12. Synagoga płonie!
 13. Ze Szczecina do Lublina
 14. Autostrada i praca przymusowa
 15. »Żadnego prawa! Nigdzie!«
 16. Tymczasowa ojczyzna
 17. Pamięć
 18. Dziś
 19. Ślady
 20. Impressum

Dane techniczne

Wystawa składa się z 20 jednostronnych, wolnostojących tablic o wymiarach 1 metr szerokości x 2 metry wysokości. Jest ona wypożyczana nieodpłatnie na okres co najmniej 8 tygodni. Terminy koordynuje Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej
i Wschodniej.

Terminy

3 marca do 28 kwietnia 2019 r.
Muzeum Pomorza | Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie
Uroczyste otwarcie:
niedziela, 3 marca 2019 r.
godz. 14:00

Przeszłe terminy

10 listopada 2018 r. bis 15 lutego 2019 r.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim
• Uroczyste otwarcie:
Piątek, 9 listopada 2018 r.
godz. 18:00

6 września do 5 listopada 2018 r.
Rotes Rathaus, Berlin
Uroczyste otwarcie:
5 września 2018 r.
godz. 18:00
• finisaż: (w języku niemieckim i polskim)
Auswanderung ohne Einwanderung
Ein Themenabend mit Film und Vorträgen
Poniedziałek, 5 listopada 2018
godz. 17:00

15 czerwca do 30 sierpnia 2018 r.
Synagoga Pod Białym Bocianem, Wrocław/Breslau
• Uroczyste otwarcie:
Czwartek, 14 czerwca 2018 r.
godz. 18:00

Wystawa Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej została zrealizowana we współpracy z:

 • Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien e. V.
 • Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas
 • Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne »Terra Incognita«
 • Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
 • Fundacja Bente Kahan

Kuratorki