Egy soknemzetiségű város tér(idő)képe
Stadtplan mit Markierungen der im Buch abgebildeten Orte

A város olyan, akár egy bonyolult mintájú szövet: ha csak az egyes szálakat nézzük, nem látunk mást, mint egyszínű, egyenes vonalakat. Távolabbról tekintve azonban kivehetjük a mintát, amely a ráeső fénytől, a szemlélő látószögétől függően alakul Pécs változó, mégis jellegzetes képévé. Ahol a szálak keresztezik egymást, hogy egymáshoz kapcsolódva megadják a szövet kellő tartását, a minták különlegessé, intenzívvé válnak.

A város különböző származású lakóinak kultúrái is ilyen szálakként húzódnak végig a városon. Hasonló módon alkotnak hálózatot az egyes helyekhez, eseményekhez fűződő emlékek, képek is. Mindezen vonalak, hálók kereszteződései, sűrűsödő-ritkuló pontjai egy közös, mentális térképpé állnak össze.

A kiállítás a város egy lehetséges mentális tér(idő)képét rajzolja meg, ahol a metszéspontokat olyan kiválasztott terek képviselik, amelyek az idők során különböző kultúrák – gyakran együttes – működésének helyszínei voltak. A megelevenedő történetek közül némelyek már feledésbe merültek, másokat szándékosan feledtettek el, vannak azonban olyanok is, amelyek élénken élnek a város lakóinak tudatában. A kiállítás a pécsieket és az ide látogatókat egyaránt olyan utazásra hívja, amely téren és időn át vezetve segít felfedezni a bemutatott terek különböző korokban betöltött szerepét.

A migráció és a kulturális sokféleség olyan fogalmak, amelyek egyre gyakrabban hangoznak el a médiában és a tudományos diskurzusban is. Délkelet-Európa határmenti régióiban mindez azonban megélt, és a konfliktusok ellenére is magától értetődő valóság lehet, amely nem szorul állandó magyarázatra.

Így az évszázadok során Pécsre is különböző származású, vallású emberek érkeztek. Mindegyikük a maga módján gazdagította a várost: különböző nyelvük, mesterségeik és hagyományaik olyan nyomokat hagytak, amelyek közül egyesek még ma is érzékelhetők, míg mások idővel szétfoszlottak vagy leromboltattak.

A különböző közösségek mindennapi együttélése során kialakult viszonyok nyomai ma is sok helyen felfedezhetők, a város számos pontján tettenérhetők.

A kiállítás ezen hagyományok, nyugati és keleti, keresztény és mohamedán, hagyományos és modern, a várost érő és a városból kifelé sugárzó hatások együttes játékát mutatja be. Az így felvázolt tér(idő)kép, Pécs különleges városportréja összeköti a múltat és a jelent, és lehetséges választásokat kínál a jövő számára is.

Pécs – Fünfkirchen – Pečuh. Egy soknemzetiségű város tér(idő)képe | Ungarns europäische Kulturhauptstadt – diverCity – curioCity – intenCity. Zweisprachiger Ausstellungskatalog mit Postkarten zum Heraustrennen. Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam 2010.
9,80 ISBN 978-3936168624

Buch online bestellen
nach Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und in die Schweiz versandkostenfrei über amazon.de

Buch versandkostenfrei über eine Buchhandlung in Ihrer Nähe beziehen
Bitte klicken Sie auf der verlinkten Seite zunächst auf das Warenkorb-Symbol, wählen Sie danach ›Warenkorb‹ aus der Menüleiste am Fuß der Seite und suchen Sie dann über Ihre Postleitzahl eine Buchhandlung in Ihrer Nähe (eine Dienstleistung von buchhandel.de).

www.divercity.jpm.hu
Die Internetseiten der Ausstellung

Pécs – Fünfkirchen – Pečuh
Ungarns Europäische Kulturhauptstadt 2010