Otázky k česko-německým dějinám
1
Duoton, ilustrace. 60 str., brožovaný výtisk. € [D] 0,50 / SFr 0,90 / Kč 30,00. ISBN-10: 3-936168-15-6. ISBN-13: 978-3-936168-15-0

Dokument Postupimského Fóra z 02.10.2002 • Stará radnice • Postupim

Němce a Čechy spojují po celá staletí proměnlivé vztahy. Kulturní výmĕna v Čechách a na Moravĕ mezi oběmy vedle sebe a společně žijícími národy přinesla významné umělecké, literární i hudební díla. Nasvědčují tomu například pražské architektonické památky, spisovatel Franz Kafka nebo skladatel Gustav Mahler.

Na druhé straně v 19. stoleti za habsburského mnohonárodnostního státu zdůraznil vzrůstající nacionalismus protiklady a rivalitu mezi Nĕmci a Čechy. Během nacistického teroru, války a odsunu byla kulturní společenství krutým způsobem zničena.

Po roce 1945 rozdělila »Železná opona« obě sousedské země a až teprve po revoluci začal intenzivni dialog mezi Čechy a Němci na všech úrovních, který usiluje o vzájemnou diskusi o minulosti.

O těchto tématech diskutovali na Postupimském Fóru Tomáš Kafka, spisovatel a jednatel Česko-německého fondu budoucnosti, Hana Klučarová, germanistka a zástupkyně ředitele oddělení pro kulturní záležitosti na českém ministerstvu zahraničních vĕci, Ferdinand Seibt († 2004), historik a vedoucí Collegia Carolinum v Mnichovĕ, kníže Karel Schwarzenberg, bojovník za občanská práva v Českoslovesku a bývalý vedoucí prezidentské kanceláře, a Christoph Stölzl, viceprezident poslanecké sněmovny v Berlíně a autor sociálně-historické studie Kafkovy zlé Čechy. Diskusi moderoval Petr Brod, pražský korespondent BBC.

V rámci své řady diskusí Postupimské Fórum zve Německé kulturní fórum střední a východní Evropy’ každoročně ke čtyřem kulturně-politickým pódiovým besedám, během kterých politici, novináři, vědci a umělci diskutují o otázkách společné historie Němců a jejich východních sousedů.

Duoton, ilustrace. 60 str., brožovaný výtisk. € [D] 0,50 / SFr 0,90 / Kč 30,00.
ISBN-10: 3-936168-15-6. ISBN-13: 978-3-936168-15-0