1
Foto

Německé kulturní fórum střední a východní Evropy bylo založeno 19. prosince 2000 v Postupimi. Rozpočet institutu je spravován pověřencem německé spolkové vlády pro záležitosti kultury a médií na základě koncepce pro výzkum a prezentaci německých dějin a kultury ve střední a východní Evropě. Členy spolku jsou právnické osoby z oblasti kultury a vědy.

Cíle a úkoly spolku

Kulturní tradice historických německých oblastí na Východě a německých sídelních oblastí ve středovýchodní, severovýchodní, východní a jihovýchodní Evropě jsou dnes v sousedních státech Spolkové republiky Německo stále více vnímány jako společné kulturní dědictví; mohou proto sloužit jako základ dobrých partnerských vztahů v současnosti i budoucnosti. Historicky podmíněnou vzniklou pospolitost, která byla v oblasti vědy už dávno uznána jako nesporná, je třeba objasňovat a zprostředkovávat nejširšímu publiku. Už vztahy mezi Francií a Německem, dnes často označované za příkladné, dokazují, že vědomosti, schopnost přijímat a porozumění jsou nejen v kultuře nepostradatelnými předpoklady trvalého a plodného smíru. Právě díky geografické blízkosti k příštím novým členským státům Evropské unie se spolková země Braniborsko jeví jako zvláště vhodný hostitel Německého kulturního fóra, a to tím spíše, že mohou být využívány možnosti spolupráce s mnohými institucemi a mezinárodními zastupitelstvy v Berlíně, tedy i za hranicemi Postupimi.

Německé kulturní fórum střední a východní Evropy si dává za úkol nabízet německé a společné kultuře a historii ve středovýchodní, severovýchodní, východní a jihovýchodní Evropě vhodná fóra, ve kterých mohou spolupůsobit vědci, studenti, žáci i jiní zájemci o kulturu. Hlavními oblastmi činnosti jsou humanitní obory, literatura, hudba a výtvarné umění, přičemž těžiště tvoří kultura 19. a 20. století a současná kultura. Mnohotvárnost, společné rysy, jakož i vzájemné působení a ovlivňování je třeba vysvětlovat. Jako hlavní cíl si spolek stanovil zprostředkování výsledků vědeckého výzkumu zainteresovaných ústavů ve Spolkové republice Německo a jejích sousedních státech. Jeho plnění hodlá toto kulturní fórum zajišťovat pomocí mezinárodní spolupráce s kulturními instituty, muzei, vzdělávacími institucemi, univerzitami, organizacemi spisovatelů, hudebníků a jiných umělců. Kromě klasických tištěných médií budou využívány zvláště multimediální možnosti internetu, aby mohly být osloveny nejširší okruhy zájemců či rozšířeny jejich řady.

Podpora umění a kultury

Prostřednictvím konferencí, letních škol, literárních večerů, veřejných diskusí a výstav chce Německé kulturní fórum střední a východní Evropy nejširšímu publiku přiblížit umění a kulturu pozoruhodného historického území, které se vyznačovalo či dnes se alespoň zčásti ještě vyznačuje etnickou i kulturní mnohotvárností. Snaží se připomínat a aktualizovat to, co se dnes již může zdát téměř zapomenuto. Dialog a výměnu názorů s kulturními tvůrci v sousedních státech SRN odrážejí i plánované publikace Německého kulturního fóra. Od r. 2002 bude tento spolek udělovat ceny vědcům a publicistům, památkářům, literátům a hudebníkům. Bude taktéž podporovat mladé umělce prostřednictvím stipendií.

Deutsches Kulturforum östliches Europa
Berliner Straße 135 | Haus K 1
D-14467 Potsdam
Tel: +49 331 20098-0
Fax: +49 331 20098-50
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">deutsches[at]kulturforum.info
Web: www.kulturforum.info