Na půdě UK byl představen výjimečný sborník mapující jeho dějiny
Marie Kohoutová
1

iforum.cuni.cz • 19.01.2011

Mnoha aspektům soužití rozmanitého společenství pod jednou střechou – střechou Univerzity Karlovy -, jaké od jejího založení po 40. léta minulého století tvořilo společenství učitelů a žáků pocházejících ze všech koutů Evropy, zejména však z německy mluvících zemí, se věnuje německy psaný sborník die prager universität karls iv. (Pražská univerzita Karla IV.), který byl včera v podvečer slavnostně představen v Malé aule Karolina. K jeho prezentaci se sešli autoři, vydavatelé sborníku a hosté. […]