Česká politika se opět zabývá Sudetoněmeckou otázkou. Tentokrát jde o odškodnění sudetských Němců, kteří odešli dobrovolně.

Mladá Fronta Dnes • 15.07.2005
Bohumil Doležal

Pro českou politiku žádný sudetoněmecký problém neexistuje. Jenže – ačkoli už byla učiněna celá řada energických tlustých čar za minulostí, umrlec se v pravidelných intervalech drápe z truhly ven. […]