Město na Smědě | Stadt an der Wittig
1
Vinklát, Pavel D. , Filipová, Dana: raspenava, město na smědě | raspenau, die stadt an der wittig. 170 x 150 mm, zweisprachig: tschechisch-deutsch, 160 S., Liberec: Knihy 555, 2007. 395,-Kč. ISBN 80-86660-18-4

Zweisprachiges Buch über die nordböhmische Stadt

»Publikace zaznamenává vývoj a události města Raspenavy v podhůří Jizerských hor na Frýdlantsku od jeho vzniku do současnosti. V historické části vychází z kroniky Antona Ressela, která popisuje život v jednotlivých částech města – Raspenavě, Luhu, Lužci a Pekle – do roku 1929. Rozvoj zástavby včetně nejvýznamnějších památek a průmyslových objektů je prezentován především pomocí dobových a současných fotografií, pohlednic a dokumentů. Samostatné kapitoly jsou věnovány zemědělství, průmyslu, dopravě, školství, církevnímu, spolkovému, kulturnímu a sportovnímu životu, ale také rozmanité raspenavské přírodě. Nechybí ani medailony významných osobností a rodáků z řad podnikatelů, učitelů, výtvarníků, spisovatelů… Kniha s česko-německým textem přináší mnoho nových informací nejen místním obyvatelům, ale bude jistě dobře prezentovat tuto nejdelší obec Frýdlantského výběžku i za hranicemi.«
(Quelle: knihy 555)

»Der Buchverlag knihy 555) mit Sitz im nordböhmischen Liberec/Reichenberg hat ein Buch herausgegeben, das die Geschichte der Stadt Raspenava im Isergebirge von ihrer Gründung bis in die Gegenwart beleuchtet. Damit will der Verlag den interessierten Lesern einen Einblick in das Kulturerbe der tschechisch-deutschen Grenzregion vermitteln. Das Buch, betitelt raspenava, město na smědě | raspenau, die stadt an der wittig, wird am 23. März direkt vor Ort zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Publikation wurde u.a. auch durch die finanzielle Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Stadt Raspenau ermöglicht. Parallel dazu wurde auch eine Wanderausstellung über Raspenau vorbereitet, die sowohl in Tschechien als auch in Deutschland gezeigt wird.«
(Quelle: tschechien-portal.info)