Hlavním produktem činností sdružení »Antikomplex« je výstava »Zmizelé Sudety«

Hospodářské noviny • 10.11.2004
Pavel Hlaváty

[…]
Hospodářské noviny: Součásti výstavy jsou i diskuse k tématu. Jak jste je pojali?
Petr Mikšíček: Jde o téma, které leží mnoha lidem v žaludku, proto jsme se od počatku snažili naše diskuse oprostit od tradičních černobilých pro nebo proti dekretům, vyhnání, Němcům a podobně. Šlo nám o to, co dělat s tím, co zde zbylo a je naše. Najít cestu k nějaké dobré spravě kulturního dědictví: buď tak, že budeme znovu v Sudetech »objevovat Ameriku«, nebo si začneme se sudetskými Němci povídat a postupně z ních vytahovat ruzné informace a tradice. […]