Zpráva z udílení Ceny kultury Georga Dehia za rok 2017 Německého kulturního fóra střední a východní Evropy 28. září v Berlíně. Vyznamenáni byli evangelický teolog, historik a politik Paul Philippi (Hermannstadt/Sibiu, Rumunsko) a český spisovatel, žurnalista a aktivista Jaroslav Ostrčilík (Brünn/Brno)
Fotografie Mathias Marx, zpráva Vera Schneider
1

 

28. září 2017 byla při slavnostním aktu v Otto-Braun-Saal Státní Knihovny v Berlíně po osmé předána Ceny kultury Georga Dehia Německého kulturního fóra střední a východní Evropy.

Čestnou cenu získal Jaroslav Ostrčilík za svou dlouholetou činnost zprostředkovatele moderních dějin kdysi multi-etnického Brna, především pak za každoročně inscenovanou vzpomínkovou pouť, připomínající brněnský pochod smrti z roku 1945.
Ve svém Laudatiu zdůraznil primátor města Brna Petr Vokřál význam těchto aktivit pro utváření budoucnosti:

 „Stín minulých tragédií jakoby dodnes ležel na městě Brno. Je ale úkolem moderního města ve 21. století překročit vlastní stín a reflektovat minulost v celé její komplexnosti, jakkoliv je tragická a nepříjemná. (…) Je očividné, že pan Ostrčilík patří k těm, kteří nás Evropany učí, překonávat hranice stereotypů. Měli bychom se učit hledat ne to, co nás rozděluje, ale to, co nás spojuje, a budovat vzájemnou důvěru skrze dialog a spolupráci – tak jak se to u dobrých sousedů patří.“ 

Hlavní cenou bylo vyznamenáno mimořádné nasazení Prof. Dr. Drs. h.c. Paul Philippi (Hermannstadt/Sibiu, Rumunsko) při zachovávání vědeckého a kulturního dědictví Sedmihradských Sasů, stejně tak jako jeho zásluhy jakožto německého menšinového politika v popřevratovém Rumunsku.

Maria Bering předává Jaroslavu Ostrčilíkovi diplom Ceny kultury Georga Dehia 2017<small>Foto: &copy; Deutsches Kulturforum östliches Europa &#149; Fotograf: <a href='http:/mathiasmarx.com/' target=_blank>Mathias Marx</a>, Schwielowsee</small>
Poslanec dr. Christoph Bergner pronesl Laudatio pro Paula Philippi.<small>Foto: &copy; Deutsches Kulturforum östliches Europa &#149; Fotograf: <a href='http:/mathiasmarx.com/' target=_blank>Mathias Marx</a>, Schwielowsee</small>
Laudatio pro Jaroslava Ostrčilíka přednesl brněnský primátor Petr Vokřál<small>Foto: &copy; Deutsches Kulturforum östliches Europa &#149; Fotograf: <a href='http:/mathiasmarx.com/' target=_blank>Mathias Marx</a>, Schwielowsee</small>
Jaroslav Ostrčilík během své děkovné řeči.<small>Foto: &copy; Deutsches Kulturforum östliches Europa &#149; Fotograf: <a href='http:/mathiasmarx.com/' target=_blank>Mathias Marx</a>, Schwielowsee</small>