16.11.2018 - 02.12.2018
Muzeum Powiatowe w Nysie
ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa, Polska

Siła słowa – Hans von Held

Polsko-niemiecka wystawa: Oświecony urzędnik między Polską a Prusami

Urzędnik i pisarz polityczny Hans von Held (1764–1842) należał do najbardziej znanych osobowości późnego oświecenia w Prusach. Sławę zdobył przede wszystkim poprzez oskarżenia wobec pruskiej administracji państwowej pod koniec XVIII w. oraz przez publiczną krytykę polityki pruskiej po II i III rozbiorze Polski w 1793 i 1795 r.

Urodzony na Śląsku Hans von Held studiował prawo i nauki o państwie na uniwersytetach we Frankfurcie nad Odrą, Halle i Helmstedt. Początkowo zatrudniony był jako sekretarz dolnośląskiej Dyrekcji Akcyzy i Ceł w Głogowie i w Kostrzynie, a w 1793 r. został przeniesiony do Poznania, na ziemie zajęte przez Prusy po II rozbiorze Polski.

Jako radca celny zetknął się tam z korupcją wśród wysokich urzędników, wzbogaceniem szlachty i wyzyskiem ludności. Pod wpływem myśli oświeceniowej oraz idei rewolucji francuskiej Held uporczywie walczył o równość, wolność i sprawiedliwość. Nadużycia władzy udokumentował w tzw. Czarnej Księdze.

Obok działalności Hansa von Helda wystawa przedstawia pełne konfliktów stosunki pomiędzy Prusami a Rzeczpospolitą, a także dzieje nowych pruskich prowincji. Dwujęzyczna (polsko-niemiecka) wystawa objazdowa oraz publikacja jej towarzysząca informują nie tylko o ciekawej biografii Hansa von Helda, ale również pozwalają poznać nieznany dotąd rozdział historii Europy Środkowo-Wschodniej przełomu XVIII i XIX w.

Wystawa Siła słowa – Hans von Held. Oswiecony urzednik miedzy Polska a Prusami została zrealizowana przez Anne Joisten i prof. dr Joachima Bahlcke z Instytutu Historycznego Uniwersytetu w Stuttgarcie we współpracy z Niemieckim Forum Kultury Europy Srodkowej i Wschodniej

Muzeum Powiatowe w Nysie

Lage


2018-11-16 00:00:00
2018-12-02 23:59:59