07.05.2019 , 17:30
Książnica Pomorska Szczecin
ul. Dworcowa 8, 70-205 Szczecin, Polska

Z biegiem rzeki

Dzieje Żydów nad Odrą. Uroczyste otwarcie polsko-niemieckiej wystawy wędrownej

Tereny nadodrzańskie, zmieniające przez wieki swoją przynależność państwową, były od zawsze obszarem pogranicza. Tutaj spotykała się również kultura Żydów niemieckich z kulturą Żydów polskich. Tej różnorodności kulturowej nad Odrą, Obrą i Wartą zagrażać zaczęła w XIX wieku narastająca fala nacjonalizmu i antysemityzmu, a ostatecznie zniszczył ją nazizm. Po II wojnie światowej granica między Polską a Niemcami została wyznaczona na Odrze i Nysie Łużyckiej. Po wypędzeniu i wysiedleniu niemieckiej ludności ziemie te stały się nową ojczyzną dla Polaków. Przez krótki czas wydawało się, że na Dolnym Śląsku i Pomorzu zadomowią się także ocaleli z Holokaustu polscy Żydzi. Początkowo osiedliły się ich tutaj dziesiątki tysięcy, ale większość z nich opuściła te tereny do końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Z biegiem czasu tysiącletnia obecność Żydów nad Odrą popadła w zapomnienie, a jej ślady zacierały się lub zostały zniszczone.

Wystawa poświęcona jest wybranym aspektom historii Żydów po obu stronach Odry. Jest ona zaproszeniem do refleksji i dialogu między dawnymi i obecnymi mieszkańcami regionu oraz do odkrywania polsko-niemiecko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego tych ziem.

Program

Powitanie

 • Lucjan Bąbolewski, dyrektor Książnicy Pomorskiej (zapytany)

Przemowa

 • Uwe Neumärker, dyrektor Fundacji na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów Europy, Berlin

Wprowadzenie do wystawy

 • dr Magdalena Gebala, kuratorka
 • dr Magdalena Abraham-Diefenbach, kuratorka

Po części oficjalnej zapraszamy na oprowadzanie po wystawie.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i niemieckim. Będzie tłumaczone konsekutywnie.

Wstęp

wolny

Okres trwania wystawy

8 maja do 30 czerwca 2019 r.

Wystawa Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej została zrealizowana we współpracy z:

 • Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien e. V.
 • Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas
 • Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne »Terra Incognita«
 • Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
 • Fundacja Bente Kahan

Miejsce wystawy

Kuratorki

Więcej informacji o wystawie tutaj

 Informationen zur Ausstellungseröffnung in Stettin/Szczecin auf deutsch hier

33/5000
5 września do 5 listopada 2018 r
2019-05-07 17:30:00
2019-05-07 19:30:00