03.12.2018 - 09.12.2018

Zaginione światy – Ponownie odnalezione miejsca. Źycie społeczności żydowskiej w Breslau/Wrocławiu wczoraj i dzisiaj utrwalone w ich zabytkach

Polsko-Niemiecki tydzień spotkań we Wrocławiu/Breslau 2018

Dzisiejszy Wrocław szczyci się ponad 1000-letnią historią. W tym czasie przez ponad 800 lat do jego mieszkańców zaliczali się także Żydzi, których zmienne koleje losów związały się nierozerwalnie z dziejami miasta. Właśnie teraz, w 2018 roku i właśnie tutaj, oddane zostały do użytku po ich odrestaurowaniu dwa zabytki kultury żydowskiej: mykwa w Synagodze pod Białym Bocianem i Dom Oppenheimów przy Placu Solnym, stający się nowym ośrodkiem kultury w sercu miasta. Ogłoszony przez Komisję Europejską Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 daje nam możliwość ponownego spojrzenia na dzieje niemiecko-polskie. Wydarzenia opatrzone tytułem Tygodnia Spotkań odbywać się będą przede wszystkim w wyżej wymienionych obiektach historycznych. Poświęcone one będą wybranym aspektom polsko-niemiecko-żydowskigo dziedzictwa miasta i regionu.

Zaproszenie i program tygodnia spotkań znajdą Państwo w załączniku. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i moderowane w języku polskim i niemieckim.

 Informationen in deutscher Sprache hier

Projekt realizowany przez Polsko-Niemiecką Fundację Ochrony Zabytków Kultury, Fundację Bente Kahan, Fundację OP ENHEIM i Muzeum Miejskie we Wrocławiu we współpracy z Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej