05.09.2018 , 18:00
Rotes Rathaus – Czerwony Ratusz w Berlinie
Rathausstraße 15, 10178 Berlin, Deutschland

Z biegiem rzeki

Dzieje Żydów nad Odrą. Uroczyste otwarcie polsko-niemieckiej wystawy wędrownej

Tereny nadodrzańskie, zmieniające przez wieki swoją przynależność państwową, były od zawsze obszarem pogranicza. Tutaj spotykała się również kultura Żydów niemieckich z kulturą Żydów polskich. Tej różnorodności kulturowej nad Odrą, Obrą i Wartą zagrażać zaczęła w XIX wieku narastająca fala nacjonalizmu i antysemityzmu, a ostatecznie zniszczył ją nazizm. Po II wojnie światowej granica między Polską a Niemcami została wyznaczona na Odrze i Nysie Łużyckiej. Po wypędzeniu i wysiedleniu niemieckiej ludności ziemie te stały się nową ojczyzną dla Polaków. Przez krótki czas wydawało się, że na Dolnym Śląsku i Pomorzu zadomowią się także ocaleli z Holokaustu polscy Żydzi. Początkowo osiedliły się ich tutaj dziesiątki tysięcy, ale większość z nich opuściła te tereny do końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Z biegiem czasu tysiącletnia obecność Żydów nad Odrą popadła w zapomnienie, a jej ślady zacierały się lub zostały zniszczone.

Wystawa poświęcona jest wybranym aspektom historii Żydów po obu stronach Odry. Jest ona zaproszeniem do refleksji i dialogu między dawnymi i obecnymi mieszkańcami regionu oraz do odkrywania polsko-niemiecko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego tych ziem.

Program

godz. 18:00
Uroczyste otwarcie
(w języku niemieckim)

Okres trwania wystawy

6 września do 5 listopada 2018 r.

Wystawa Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej została zrealizowana we współpracy z:

  • Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien e. V.
  • Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas
  • Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne »Terra Incognita«
  • Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
  • Fundacja Bente Kahan

Kuratorki

Więcej informacji o wystawie tutaj

 Informationen zur Ausstellungseröffnung in Berlin auf deutsch hier

33/5000
5 września do 5 listopada 2018 r

Lage


2018-09-05 18:00:00
2018-09-05 21:00:00