Książnica Pomorska im. St. Staszica – sala »Pod Piramidą

Adresse ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin / Stettin Polenzurück