24.05.2019 - 16.06.2019
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Orlové
Fr. Palackého 787, 735 11 Orlová (Tschechien)

Reformace ve střední a východní Evropě – České země

Výstava

Reformace, která započala bájným přibitím protestních tezí Martina Luthera na vrata Zámeckého kostela ve Wittenbergu, představuje jeden z nejdůležitějších mezníků v evropských dějinách. Přesto však již sto let před Lutherem katolickou církev kritizoval rovněž Jan Hus, který za to byl roku 1415 na Kostnickém koncilu upálen. Na něho se odkazují jak utrakvisté, tak Čeští bratři, kteří pak byli i v kontaktu s Lutherem. Lutherovo učení se rozšířilo především v severních a západních Čechách, ale i v částech Moravy.

Po porážce na Bílé hoře v roce 1620 započala protireformace. Až s Tolerančním patentem v roce 1781 mohl doposud utajovaný protestantismus znovu vyjít na světlo. Po založení Československé republiky v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická. Ta je projektovým partnerem putovní výstavy Kulturního fóra.

Dvojjazyčná výstava sestává z deseti bohatě ilustrovaných bannerů, vztahujících se k následujícím tématům: Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Jan Hus a Martin Luther, Čeští bratři, Luterská centra, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od Tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, Protestantismus ve 20. století a dnes.

Vernisáž

Pátek, 24.5.2019
18 hodin
v rámci Noci kostelů

Otevirací doba

Výstava bude k vidění každou neděli od 9 do 11 hodin, je možné ji vidět i po telefonické domluvě,
kontakt: farář Štĕpán Janča, mobil: 739 244 607.

Výstava Německého kulturního fóra střední a východní Evropy a Českobratrské církve evangelické

Folgende Publikationen könnten Sie auch interessieren:

2019-05-24 00:00:00
2019-06-16 23:59:59