Links

  • Festival uprostřed Evropy je hranice překračující festival pro hudbu a výtvarné umění a koná se každé léto v trojmezi Bavorska, Čech a Saska.
  • Jednou v roce nabízí festival českého umění a kultury to nejlepší z české současné umělecké a kulturní tvorby. Mezinárodně vysoce uznávané české filmaře, komponisty, literáty, ale také významné divadelní a taneční soubory německé publikum téměř nezná.
  • Kulturní most Mitte Europa je styčným a koordinačním místem pro kulturní, hranice překračující spolupráci. Zprostředkovává kontakty mezi saskými a českými kulturními zařízeními. Internetový portál nabízí vedle seznamu kooperačních partnerů zároveň možnost zapsat pořadané akce.