Zpráva z udílení Ceny kultury Georga Dehia za rok 2017 Německého kulturního fóra střední a východní Evropy 28. září v Berlíně. Vyznamenáni byli evangelický teolog, historik a politik Paul Philippi (Hermannstadt/Sibiu, Rumunsko) a český spisovatel, žurnalista a aktivista Jaroslav Ostrčilík (Brünn/Brno)

Fotografie Mathias Marx, zpráva Vera Schneider
Fotografie Mathias Marx, zpráva Vera Schneider
Zpráva z udílení Ceny kultury Georga Dehia za rok 2017 Německého kulturního fóra střední a východní Evropy 28. září v Berlíně. Vyznamenáni byli evangelický teolog, historik a politik Paul Philippi (Hermannstadt/Sibiu, Rumunsko) a český spisovatel, žurnalista a aktivista Jaroslav Ostrčilík (Brünn/Brno)
Dojmy z udílení Ceny kultury Georga Dehia za rok 2017 Německého kulturního fóra střední a východní Evropy 28. září v Berlíně. Vyznamenáni byli evangelický teolog, historik a politik Paul Philippi (Hermannstadt/Sibiu, Rumunsko) a český spisovatel, žurnalista a aktivista Jaroslav Ostrčilík (Brünn/Brno)
Paul Philippi (uprostřed) a Jaroslav Ostrčilík (druhý zleva) na jevišti při udílení. Ceny předala Maria Bering, náměstkyně Pověřeňkyně spolkové vlády pro kulturu a média. Vlevo předseda představentsva DKF Winfried Smaczny a vpravo ředitel Harald Roth.

 

28. září 2017 byla při slavnostním aktu v Otto-Braun-Saal Státní Knihovny v Berlíně po osmé předána Ceny kultury Georga Dehia Německého kulturního fóra střední a východní Evropy.

Čestnou cenu získal Jaroslav Ostrčilík za svou dlouholetou činnost zprostředkovatele moderních dějin kdysi multi-etnického Brna, především pak za každoročně inscenovanou vzpomínkovou pouť, připomínající brněnský pochod smrti z roku 1945.
Ve svém Laudatiu zdůraznil primátor města Brna Petr Vokřál význam těchto aktivit pro utváření budoucnosti:

 „Stín minulých tragédií jakoby dodnes ležel na městě Brno. Je ale úkolem moderního města ve 21. století překročit vlastní stín a reflektovat minulost v celé její komplexnosti, jakkoliv je tragická a nepříjemná. (…) Je očividné, že pan Ostrčilík patří k těm, kteří nás Evropany učí, překonávat hranice stereotypů. Měli bychom se učit hledat ne to, co nás rozděluje, ale to, co nás spojuje, a budovat vzájemnou důvěru skrze dialog a spolupráci – tak jak se to u dobrých sousedů patří.“ 

Hlavní cenou bylo vyznamenáno mimořádné nasazení Prof. Dr. Drs. h.c. Paul Philippi (Hermannstadt/Sibiu, Rumunsko) při zachovávání vědeckého a kulturního dědictví Sedmihradských Sasů, stejně tak jako jeho zásluhy jakožto německého menšinového politika v popřevratovém Rumunsku.

Maria Bering předává Jaroslavu Ostrčilíkovi diplom Ceny kultury Georga Dehia 2017
Poslanec dr. Christoph Bergner pronesl Laudatio pro Paula Philippi.
Laudatio pro Jaroslava Ostrčilíka přednesl brněnský primátor Petr Vokřál
Jaroslav Ostrčilík během své děkovné řeči.
      • Seitenanfang