Cena Georga Dehia (Georg Dehio-Preis) je dotována Spolkovým zmocněncem pro kulturu a média a předávána Německým kulturním fórem středni a východní Evropy v Postupimi. Touto cenou jsou oceňovány osobnosti a iniciativy, které se vzorným způsobem zabývají a vypořádávají s tradicemi vlivu německé kultury a historie ve východní Evropě. Cena je každoročně udělována střídavě za kulturu (Cena kultury Georga Dehia) a za literaturu (Georg Dehio-Buchpreis).

Cena připomíná významného v Tallinnu (německy Reval) narozeného kunsthistorika Georga Dehia (1850–1912).

      • Seitenanfang